Velkommen!

Jeg ønsker deg velkommen til å finne inspirasjon, stimulere til selvoppdagelse, fremme refleksjon, opparbeide selvinnsikt og mobilisere eget lederskap i livet. Målet med sidene er å kunne bidra til økt bevisstgjøring og motivasjon.

Alt som ligger på mine websider er egen kunst, tekster, erfaringer, kunnskap, ferdigheter, visdom, og personlig kompetanse som jeg har samlet i løpet av et innholdsrikt langt liv.

Som en del av mitt samfunnsbidrag / min dugnad har jeg valgt å legge ut diverse bilder, tekster og egne refleksjoner . Dette er foreløpig gratis for privatpersoner og jeg har tillit til at en forstår og respekterer opphavsretten.

Alt som ligger på mine websider er egen kunst, tekster, erfaringer, kunnskap, ferdigheter, visdom, og personlig kompetanse som jeg har samlet i løpet av et innholdsrikt langt liv.

Som en del av mitt samfunnsbidrag / min dugnad har jeg valgt å legge ut diverse bilder, tekster og egne refleksjoner . Dette er foreløpig gratis for privatpersoner og jeg har tillit til at en forstår og respekterer opphavsretten.

I tillegg til VilDu finnes også disse to ; www.SjelenKaller.no og www.Healing.Charity