Velkommen!

Som en del av mitt samfunnsbidrag har jeg lagt ut mye av bilder, tekst og refleksjoner på 3 ulike «webportaler». Dette er til gratis bruk for privatpersoner. Jeg har levd et langt liv med mye erfaringer, kunnskap og personlig kompetanse. Jeg deler med et ønske om å kunne stimulere deg til livsglede, motivasjon og inspirasjon til å følge ditt hjertes kall.

www.SjelenKaller.no og www.Healing.Charity