I declare my freedom- I AM a DragonRider

Jeg har min frihet til å være suveren, til å leve i og med min sjelefrihet og krever at andre spør meg før de tar avgjørelser på mine vegne. Det er min fødselsrett å ha min åndsfrihet itakt og jeg har aldri gitt fra meg mitt ansvar for min sjelereise og min sjelekontrakt med mitt høyere selv. Hva vil du tillate?