Intensjoner

Hva er gode og dårlige intensjoner?
Kan alle i bunn og grunn ha god intensjon, men ulike verdisett?

Forståelse for ulike tider og ulike oppdragelse. Vi er alle påvirket av den sjelereisen vi har hatt – og har.  Det er i krise situasjoner en kan bli trigget og tvunget til å se flere sider av hverdagen og folks intensjoner. Vi er alle oppvokst i ulike samfunn og det blir tydelig hvem som har hatt den sterkeste rett – i kanskje hundrevis av år….. mer her