Let go …. move on…. trust

En stor del av min 55 års  sjelereise og min sjelsoppgave er å bli bevisst min selvinnsikt, frigjøre sin indre styrke og stå trygt i min egen kraft. Jeg har testet ut å bo, leve og jobbe under mange ulike vilkår, forutsetninger og betingelser. Dette har gitt meg verdifull innsikt i mine egne og andres viljevalg – verdier.  Jeg har blitt flyttet rundt i landet og alltid blitt guidet til arbeidsplasser / personer som er i endring eller overganger. Jeg blir ofte kallet til omstillinger og endringstider,  – da står jeg ofte som mediator med et ben på hver side av situasjonen, hjelper å synliggjøre ulike synsvinkler og perspektiv. Når avgjørelser er gjort, nye vilkår er satt ja da slipper jeg ofte situasjonen og ledes videre til neste oppdrag.

…mer i blogg her…