Spiritual Master , – sitt indre mesterverk

Forberedelser til viktig eclipse rett ved min kreps Asc og i 12 hus – går mot node return…. og livet kan igjen snues 360 gr.. Det er et spesielt spirituelt fokus for meg i år  og det er som jeg skulle finne min indre spirituelle mester – uansett hva som skjer rundt meg. Det kjennes og det kreves at jeg mobiliserer fra dypet i meg. En indre sannhet som viser hva trygghet er for meg – og ofte langt fra det andre ville mene som sin sannhet.