Spirituell Healing

Det ligger mye følelser og visdom kodet i vannet og om du vil pakke opp noe av dette finnes det ulike metoder. En av dem er å sanse inn energier, farger og føle deg frem til dine «triggere». Velkommen til å sanse og ta ansvar for din egen dekoding.