Sjelen oversetter det universelle energibølger

Jeg hører på forsker som forklarer astrologi og jeg forstår endelig på en mental måte horoskopets mening for meg.

Universet er en levende sfære av energier, lyd, geometri, lys og planeter/stjerner/galakser. Alt er i bevegelse og er en del av en større geometri. Universet er på reise i/på det kosmiske hav. Planeter, stjerner og hele galakser pulserer sin unike energi. Vi/jorden er mitt i Melkeveien og solen er sentral som energikilde. Alle planeter/stjerner utgir sin energi i bølger/frekvenser / vibrasjoner. Dette påvirkes av hvordan de står  i forhold til hverandre. Energien er en del av det som kommer hit til jorden og som jorden er en naturlig del av. Månen har sin sykluser og vi ser de naturlig årstider med sine ulike temperaturer og energier. 

Alle kan velge å føle inn energiene og la seg påvirke av energibølgene som er i omløp, dette kan også sees på ulike «Space Weather » websider.  Jeg som menneske har en spesiell energi, der jeg preges av når jeg kom inn i denne jordiske grid og i hvilke energier som var på jordens reise i det øyeblikk jeg ble født inn.  Min kropp, sjel og mitt sinn … med alle sine erfaringer og sitt innerste blueprint vil prege hvordan jeg påvirkes og lar meg påvirke av energiene som ALLTID er tilgjengelige. 

Min kropp og sjelelys blir som en prisme, der jeg filtrerer via min energi….. mer i blogginnlegget her ….,