Velkommen til nye websider

De gamle nettstedet VilDu Utvikling er nå delt opp i 3 ulike vinklinger med hver sin nye webside.

Jeg er kommet til et skille i livet og satser fremover på mine ønskedrømmer – langtidsprosjekt. Men som en del av mitt samfunnsbidrag har jeg lagt ut mye av bilder, tekst og refleksjoner til gratis bruk for privatpersoner. Jeg har levd et langt liv med mye erfaringer, kunnskap og personlig kompetanse. Jeg deler med et ønske om å kunne stimulere til livsglede, motivasjon og inspirasjon til å følge ditt hjertes kall.

www.SjelenKaller.no og www.Healing.Charity