Velkommen!

Velkommen til å finne inspirasjon, motivasjon til personlig- og faglig bevisstgjøring. Mye av det som ligger ute på mange av mine websider er levd visdom, erfaringer og kompetanse som jeg har samlet i et langt liv. Som en del av mitt samfunnsbidrag / min dugnad har jeg valgt å legge ut mange av mine bilder, tekster og refleksjoner . Dette er foreløpig gratis for privatpersoner og jeg har tillit til at en forstår og respekterer opphavsretten.

I mens jeg følger mitt indre kall og jobber videre med produktutvikling og organisasjonsutvikling, så velger jeg å dele mye av kompetanse og kunst på 3 ulike webportaler. Dette gjør jeg med et ønske om å kunne stimulere deg til økt livsglede, skape egenmobilisering, motivere og inspirere deg til å følge ditt hjertes kall.

I tillegg til VilDu finnes også disse to ; www.SjelenKaller.no og www.Healing.Charity