Alpha Gal artikkel i Vi.no

Artikkel i Vi.no , velger å synliggjøre noe som kanskje ikke er så kjent for mange. Hr på en måte prøvd å skjule » syk og sak» fokus, men, men er jo blitt sterk av det hele også da på et vis. Link til hele artikkelen her