Åndsfrihet

I min tidligere barnehage kursvirksomhet, begynt jeg på midten av 2000 tallet  å ha litt mer  fokus på barns spirituelle utvikling/intelligens. Dette ble etterhvert svært krevende i et samfunn som ble trigget av både tema og mine meninger om hva som er mulig og hva vi «barn» sanset og opplevde. Jeg skrev flere ganger om dette i mitt masterstudiet og fikk kjørt meg skikkelig når jeg skrev  og forsket på  barns åndsfrihet i 2008. Jeg var i denne tiden også vikar i ulike barnehager og skoler ( ser i etterkant at jeg ble sendt rundt som budbringer til disse barna) og fikk mange sterke møter der jeg ikke kunne unngå å SE- Sanse og vise barna at jeg forstod.  Jeg måtte beklage og ofte fortelle barna at  foreldre og lærer ikke alltid ville forstå hva vi så og opplevde. Dette var svært krevende og jeg ser i etterkant at dette var begynnelsen til en dyp dyp aktivering, forløsning og aktivering av mitt livs viktigste livsformål. ..«synliggjøre det usynlige»……  Det kommer mer om tema …. men foreløpig noen bilder.