Åndsfrihet, tankefrihet, ytringsfrihet

I min tidligere barnehage kursvirksomhet, begynt jeg på midten av 2000 tallet  å ha mer  fokus på barns spirituelle utvikling/intelligens. Dette ble etterhvert svært krevende i et samfunn som ble trigget av både tema og mine meninger om hva som er mulig og hva vi «barn» sanset og opplevde. Jeg skrev flere ganger om dette i mitt masterstudiet (Barnehage- og Profesjonsutvikling») og fikk kjørt meg skikkelig når jeg skrev  og forsket på  barns åndsfrihet i 2007. ( Barns verdighet, Barns åndsfrihet )

Jeg var i denne tiden også vikar i ulike barnehager og skoler ( ser i etterkant at jeg ble sendt rundt som budbringer til disse barna) og fikk mange sterke møter der jeg ikke kunne unngå å SE- Sanse og vise barna at jeg forstod.  Jeg måtte beklage og ofte fortelle barna at  foreldre og lærer ikke alltid ville forstå hva vi så og opplevde. Dette var svært krevende og jeg ser i etterkant at dette var begynnelsen til en dyp dyp aktivering, forløsning og aktivering av mitt livs viktigste livsformål. ..«synliggjøre det usynlige»……  Jeg har ofte møtt håning, latterliggjøring og det har vært stor «relasjonskontroll» i ulike settinger og grupperinger.  Jeg har enda en gang kjempet meg opp av de grøftene og nekter å bli definert som «gal» – «tullete» – eller unormal.

Det er min livsrett til å ytre mine indre sanne gode verdier og jeg er og har alltid vært svært opptatt av etikk og moral. Jeg krever ikke å gå på tvers av samfunnets normene, men velger å skulle få leve ut mine spirituelle og verdimessige trosoppfatninger i livet mitt og i samspill med de som ønsker dette. Jeg velger å leve i tråd med min organiske suverene sjelereise og organiske naturlige spirituelle livsformål.

Dette er  en presisering av mine grunnverdier og de etiske retningslinjer som ligger til grunn for  hva jeg legger ut på mine websider. 

Det er med lovverket og menneskerettighetene som utgangspunkt at jeg velger å synliggjøre og kreve mine rettigheter,  bekrefte mine standpunkt og med dette viser til min ytringsfrihet, informasjonsfrihet og tankefrihet.

Som Konsulent, Styrer og Lektor har jeg lang erfaring med Barnehageloven og skoleloven som begge har forankret i våre forskrifter at vi alle har åndsfrihet.

”Formål for framtiden” gir en klar beskrivelsen av åndsfrihet er, de skriver følgende:  «Åndsfrihet» er en forutsetning for samfunnets kulturinstitusjoner, og både barnehage og skole er kulturinstitusjoner. Samtidig viser det til at både i samfunnet som helhet og i den enkelte institusjon må hvert individ møtes med respekt for sine ideologiske og religiøse overbevisninger.” (NOU, 2007, p. s.29)

Åndsfrihe~frihet rett til å hevde egne meninger offentlig selv om de går på tvers av makthavernes interesser, jf *ytringsfrihet (bokmålsordboka) 

Åndsfrihet er i følge nettstedet Wikipedia et samlebegrep som omfatter flere sentrale menneskerettigheter. De kategoriene man vanligvis regner under åndsfriheten er ytringsfrihetreligionsfrihetinformasjonsfrihet og tankefrihet.