Arbeidsglede


«Den gode sirkel» laget jeg utifra egen leder erfaring og sett hva som påvirker og skaper resultat i team. Det vil alltid være ulike perspektiver og utgangspunkt, men for meg er det viktig å finne /kartlegge den enkeltes forutsetninger for hva som driver personene til fremdrift.

Den indre driven, livskraften og livsgleden kan være en pekepinn på hva som igjen er viktig å tilrettelegge for å kunne generere arbeidsglede. Vi drives av ulike drivkrefter og arbeidsglede påvirkes ofte av hvor store utfordringer vedkommende får og hvilken grad som legges til rette for mestringsfølelse.

Det er ingen hokus pokus metode, men kan ofte finnes ved svært enkle grep; SE vedkommende, SPØR vedkommende og vær tilstede for å tilrettelegge. Noen arbeidsoppgaver må selvfølgelig gjøres selv om de ikke oppleves som motiverende, men arbeidsglede er som med livsglede; vi tåler mye om vi vet det kommer noe bra ut av situasjonen. Man kan gjøre kjedelige oppgaver, ha store utfordringer om de ikke fyller hele dager og uker uten innspill til arbeidsglede og motivasjon.