Velkommen!

Som en del av mitt samfunnsbidrag har jeg lagt ut mye av bilder, tekst og refleksjoner på 3 ulike «webportaler». Dette er foreløpig til gratis bruk for privatpersoner. Jeg har levd et langt liv med mye erfaringer, tilegnet meg kunnskap, gjort mye av min personlig kompetanse om til hjertelig visdom.

2021: I mens jeg følger mitt indre kall og jobber med produktutvikling, organisasjonsutvikling og flere nye tilbud, så velger jeg å dele disse websider med et ønske om å kunne stimulere deg til livsglede, skape egenmobilisering, motivere og inspirere deg til å følge ditt hjertes kall.

Uten om VilDu finnes også disse to ; www.SjelenKaller.no og www.Healing.Charity