«Soul Liberation» – Sjelens livsoppgave

Helt fra jeg har vært liten har jeg stilt spørsmål om denne normale virkeligheten egentlig er virkelig eller om det bare er «fake».. Det har skapt problemer for meg i livet, men det indre kallet har aldri kunne begraves. Jeg har stille forberedt meg på livets  viktigste kamp og mitt sjeleoppdrag. Jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å forklare mer om dette, eller hvorfor plan A ikke  helt klarte å bli offentlig synlig i våren 2020.  Men vi var mange som hørte koden, vi ble aktivert på samme dag og alt jeg har vært med på har alltid foregått via indre kommunikasjon og telepati.

Vi er flere som nå ser nødvendigheten av å synliggjøre mye av dette, da ungdommen ser og sanser mer en mange foreldre klarer å forstå. Vi er en global gjeng med gamle mestersjeler, som alltid har vist det er en oppgave som var målet. Jeg husker dagen for mange år siden, jeg lå i meditasjon og  bang – der kom startskuddet….så ble det år med forberedelser, for så å fullføre oppdraget i våres / sommer…. og det blir stabilisering og litt opprydding utover høsten. Men jeg er forsåvidt ferdig, men sliten  og lurer på om jeg skal la dette forbli i det «skjulte» – selv om det er noen som har vært med på deler av denne reisen.

Uansett.. jeg skjønner at flere mener jeg er «egosentrisk og selvsentrert» – og ja det kan jeg forstå. MEN sannheten er nok helt anderledes, selv om sannheten bare er energier – som en kan føle er sanne eller ikke. Jeg har klok av skade «holdt kjeft» og tenkt det uansett er verdt det – dette handler ikke om meg……

Så nå skal jeg prøve å ta litt pause, som en ser på bildene fra siste måneder …så har det vært 120% fokus på mange plan.  Det har vært mye følelser  som skal slippes og jeg viste aldri når jeg skulle klare å  forløse alt dette. Kropp, personlighet og den emosjonelle bevisstheten har gjennomgått mye og det blir viktig å kunne slippe  min vante «beredskapsmodus».  Kroppen bør ikke  gå med all den «spenningen» etter et liv «på vent»,  til noe en ikke viste hva var eller når det skulle skje ( det var vår beskyttelse!) . …. Og det tar nok en del tid før jeg føler det er trygt å snakke åpent om det som har skjedd disse siste 20 årene….. Har på en måte aldri kunne vise alt og det vil nok sitte i en stund – før jeg føler for at det er trygt nok…igjen.