BudBringer

Lysets Budbringer er en naturlig måte for meg å leve min misjon i hverdagen og det er  den jeg er innerst inne  i alle lag og dimensjoner. Det kan kalles frem i mer eller mindre grad/frekvens og lyset kan integreres inn i ulike materiell – og inn i den fysiske kropp.

Sjelens budskap er en tjeneste der en bruker «higher self /soul«,  skytsengler eller trekker kort med spirituelt budskap. Dette er en service som vil bli mer og mer aktuell da det blir mer og mer akseptert at noen kan snakke telepatisk på sjeleplan og ta også imot budskap fra multisjel og gruppesjel.

Det er også som en kan ta inn informasjon i fortid – fremtid og samle det til alternativer i nåtid. Uansett er «sjelens budskap» en hjelp som kan brukes om en selv føler dragning mot dette. Det er alltid ment som en mulighet og ikke en sannhet.

Du velger alltid om du selv VIL bruke din vilje, lytte og ta ansvar for dine egne valg.