Frigjøre Sjelelys – sjelens livsoppgave

Etter å ha lest dette blogg innlegget, og blitt  bevisst/ følt forandringen fra innlegget 1/7 , så er det tydelig skjedd et skifte siste to dagene….

Helt fra jeg har vært liten har jeg stilt spørsmål og denne virkeligheten egentlig er virkelig. Det har skapt problemer for meg i livet, men det indre kallet har aldri kunne begraves. Jeg har stille forberedt meg på livets  viktigste kamp og mitt sjeleoppdrag. Jeg vet ikke om jeg noen gang kommer til å forklare mer om dette, eller om den plan A som ikke helt klarte å bli offentlig synlig i våren 2020. Men vi var mange som hørte koden, vi ble aktivert på samme dag og alt jeg har vært med på har alltid foregått via indre kommunikasjon og telepati…….. mer i bloggen …her

 

Erfaringer som emosjonell mediator

Jeg elsker å forstå livet og oppdage hvordan jeg påvirkes av ulike erfaringer. Noen opplevelser er bedre en andre, selv om det ofte er perspektivet og formeninger som kan påvirke mye av  «den følelsesmessige konklusjonen».  Jeg begynte en lang prosess- livets sykluser, ved å endelig forholde meg til og lære om alt vannet som en kan holde, lagre og slippe ut i diverse naturlige sykluser. Det er som alt presses frem fra overflaten og jeg har jo jobben med å synliggjøre det ubevisste, så burde ikke være noen overraskelse ( for meg).

Jeg har omsider kommet i kontakt og får veiledning av en ekspert på  «ødem» problematikken og oppdager mye i målinger, tester og opplevelser. Det er som et gjennombrudd i å bli bevisst det ubevisste indre naturlige rensesystem. Det som ofte har blitt definert som fett, mange usunne mellommåltid eller for mye feil matinntak, har nå tydelig blitt omdefinert til å oppdage alle de  emosjonelle energier jeg «spiser» i mellomspillet mellom mennesker.

Helt fra barnsben av har jeg vært «mekler» …. mer i blogg her….

Pluto viser vei

Sabian symbol som viser meg en del av brikkene i min livsplan.

Jeg er inni et år med 7 planeter i 12 hus i mitt 55 åring «Perfection Year» , det kjennes dypt og jeg jeg dykker introvert inn i de viktigste temaer i livet mitt. N.Nodene er i retur denne sommeren, Uranus er opposisjon til Solen og sannheten presses frem fra det indre.  Pluto sin energi med sin plassering trigger den virkelige indre sjelens dype mening med livet… Jeg sletter mye av sosiale medier, da jeg er lei av å se på andres glansbilde liv og kjenner for å ta en pause og omstilles i det indre.  Natal Pluto er i Sabian symbol Virgo 15-16 ….THE WILDNESS WITHIN US –  ( med undertekst Barns som står å ser på en orangutang i en zoo) 

Jeg har virkelig problemer i denne fasen av mitt liv……. mer i blogg her ….

Spiritual Master , – sitt indre mesterverk

Forberedelser til viktig eclipse rett ved min kreps Asc og i 12 hus – går mot node return…. og livet kan igjen snues 360 gr.. Det er et spesielt spirituelt fokus for meg i år  og det er som jeg skulle finne min indre spirituelle mester – uansett hva som skjer rundt meg. Det kjennes og det kreves at jeg mobiliserer fra dypet i meg. En indre sannhet som viser hva trygghet er for meg – og ofte langt fra det andre ville mene som sin sannhet.

 

Let go …. move on…. trust

En stor del av min 55 års  sjelereise og min sjelsoppgave er å bli bevisst min selvinnsikt, frigjøre sin indre styrke og stå trygt i min egen kraft. Jeg har testet ut å bo, leve og jobbe under mange ulike vilkår, forutsetninger og betingelser. Dette har gitt meg verdifull innsikt i mine egne og andres viljevalg – verdier.  Jeg har blitt flyttet rundt i landet og alltid blitt guidet til arbeidsplasser / personer som er i endring eller overganger. Jeg blir ofte kallet til omstillinger og endringstider,  – da står jeg ofte som mediator med et ben på hver side av situasjonen, hjelper å synliggjøre ulike synsvinkler og perspektiv. Når avgjørelser er gjort, nye vilkår er satt ja da slipper jeg ofte situasjonen og ledes videre til neste oppdrag.

…mer i blogg her…