Velkommen!

Jeg ønsker deg velkommen til å finne inspirasjon, stimulere egen refleksjon, opparbeide selvinnsikt og mobilisere eget lederskap i livet. Målet med sidene er å kunne bidra med bevisstgjøring og motivasjon til økt selvtillit og empowerment.

Mye av det som ligger ute på mange av mine websider er erfaringer, kunnskap, ferdigheter, visdom, og personlig kompetanse som jeg har samlet i løpet av et innholdsrikt langt liv.

Som en del av mitt samfunnsbidrag / min dugnad har jeg valgt å legge ut mange av mine bilder, tekster og refleksjoner . Dette er foreløpig gratis for privatpersoner og jeg har tillit til at en forstår og respekterer opphavsretten.

I tillegg til VilDu finnes også disse to ; www.SjelenKaller.no og www.Healing.Charity