Ego-Trigger

Spirituell healing og frigjøring handler ofte om å bli bevisst hva som påvirker. Hva trigges du av og hva gjør deg glad ?

Min sjelsreise er å bli bevisst de ulike rollene til ego, sjel og sinn. Vi har noen drivkrefter i oss som sikrer fremdrift og «overlevelse». jeg begynt tidlig å skrive EGO under alle bildene mine i ungdomstiden og har virkelig kjent på tematikken i dette livet. Vi har alle verdifulle ego egenskaper og vil alltid ha et forhold til vårt kjære ego.

Jeg har skrevet og  veiledet en del i dette temaet og glemmer aldri da jeg  selv opplevde Ego-død og senere «innviet mitt ego»  til et divine ego og sendte det på retreat  til India…:) Dette var en symbolikk for meg og si takk for all hjelpen jeg hadde fått i mange år, men også en handling/bevisstgjøring for å si at det er mye gøy i å gjøre hverandre gode og respektere vår ulike storheter. Det er tid for et hjertelig samarbeide i et høyere perspektiv – der vi er bevisst egoet rolle og kan le med sitt kjære indre barn..

Min gruppe energi og min sjelsenergi er forbundet med «regnbuebevissthet» / white rytmic mirror og har ALLTID vært  i bevegelse for å speile og bli speilet av indre og ytre ego tendenser /væremåter.  Som en del av dette legger jeg ut noen bilder, og du kan jo selv kjenne i egen reaksjon om dette trigger ditt ego eller ikke   Du velger selv og tar ansvar for dine egne reaksjoner- følelser.

I forbindelse med at jeg «alltid» har provosert andre, bare ved mitt nærvær, har forundret meg gjennom hele livet. Jeg har bare kunnet gå inn i et rom , uten å si noe eller med intensjoner av noe slag. likevel har det som regel vært noen som har blitt trigget – og da mest på ego plan ( utifra det jeg kan se..)

Det var igjen Richard Rudd og Genekey/ Human Design som kunne gi meg et «svar» på hva som ligger i min «radianse/utstråling/aura» ; “The 39th Gift is all about unlocking freedom, at all levels. These people are either utterly locked, or they’re the great unlockers and unblockers. Once they’ve learned the art, they become expert at helping others. They can apply this Gift into any field we can imagine, because ultimately they know how to release stagnant energy through a system. They’re very valuable people.” – Richard Rudd, 64 Ways

NB!  et lite tips; husk å ikke sende dine reaksjoner / følelser mot de/det som trigger …. det kommer ofte dobbelt tilbake ….via ditt sjele-karma/konsekvens speil.... 😉