Divine Order

Divine order –  naturens sykluser –  universell harmoni ; din livsplan/sjelereise med eller uten divine samspill.