Healing Charity

Her kommer mer  info høsten 2020 , neste prosjekt….

imens er min veledighet til deg som trenger healing, du kan som privatperson bruke bildene , føl /lytt med din intensjon, velg bilde og spør så gjerne lyset i bildet om å gi deg healing.  Lyset er fraktaler av naturens lysende kraft,  «Deva of Light» som er en planetarisk healende visdom.  HUSK! det er deg som bestemmer, det er du som føler om dette er noe for deg. Dette er et tilbud for å kunne stimulerer til empowerment og til å kunne gi seg selv en opplevelse av at «alt er mulig».
mvh Holy Heart Flame