Rainbow healing

Jeg er sertifisert Rainbow healer uten at jeg bruker dette isolert som en metode. Dette er integrert i meg, via  «The Rainbow Bridge»  og jeg jobber intuitivt med «Higher Rainbow Healing» via Higher Self Rainbow bevisstheten min.

.