Rainbow healing

Jeg er sertifisert Rainbow healer uten at jeg bruker dette isolert som en metode. Dette er integrert i meg og jeg jobber intuitivt med «Higher Rainbow Healing» via Higher self Rainbow bevisstheten min.