Spirituell healing

Spirituell Healer

Spirituell Healing er for meg rettet  mot følelser, sjelen og det spirituelle i oss. Hva som foregår i det indre sjelsliv, hvor smertene kommer fra, hva vi tror på og hvordan har livet påvirket vårt følelsesliv.  Dette er en litt annen vinkling en de som mer fokuserer på healing av den fysiske kroppen.  Jeg har flere ganger prøvd å ha fokus på mer «vanlig healing» ( les; fikse fysiske /kroppslige blokkeringer….) men det er ikke min hovedoppgave i dette livet.

Astrologien viser meg igjen noen  koder, har Chiron retro 9 (og 10) hus i fiskene… og det viser meg også hvorfor jeg alltid blir ledet til Spirituell healing og er opptatt av høyere perspektiver. Dette viser meg også hvorfor jeg er så opptatt av Åndsfrihet, og   hva tror vi på og hva er sannhet for hvem?   Med Sol, Neptun og merkur i skorpionen er jeg jo også snekret sammen for å dykke dypt ned i det underbeviste og skyggearbeid er svært naturlig for meg.

Etter mange tiår meg selvoppdagelser har jeg jo også måtte innrømme at det er spirituell healing jeg er best på. Det har vært en naturlig prosess  å være den som «stepper inn»/healer folk i spirituelle og følelsesmessige kriser. Dette har aldri vært et bevisst mål for meg, men jeg har skullet oppleve, erfare og huske at dette er min spesialitet.

Jeg har fått utallige beskjeder om at jeg er kjent for «Spirituell healing»  i «de universelle sfærer», men jeg har prøvd alle kunstens regler for å slippe dette område, da det har vært så vanskelig å forklare hva som skjer.  Men med  15 års erfaring som bevisst  mediator og mye healingskompetanse – må jeg innse og godta at det ofte er folk som blir ledet og tiltrukket av akkurat min kompetanse innenfor område «spirituelle kriser» . Jeg vet at jeg jobber best og er mest effektivt i overganger, endringstider og krisesituasjoner ( har et grand cross i hosroskopet som også viser dette).  Det er sjelden jeg hjelper folk over lengre tidsperioder, men det kan også skje om jeg da er som en Spirituell Mentor for andre healere/ledere som ønsker aktivering/kobles opp på nytt nivå (oppgraderes).

Spirituell Healing

Kunsten og aktiveringsbildene brukes bevisst i den spirituell healing og frigjøring av det underbevisste.  Bildene mine og healings mandala/lyskoder brukes intuitivt  til å avdekke tema og kan også lages på bestilling. Spirituell healing går kort fortalt inn på det emosjonelle plan, spirituelle kriser og følelsesmessige blokkeringer. Det er ingen hokkus pokkus trylleformel her og det kreves at  folk er klar både på det personlige og på sjeleplan. Det kan være blokkeringer   i form av det en tror er riktig og det en dermed føler er riktig for en selv.

Hvordan påvirkes du av din egen selvfølelse?
Hvordan nærer du deg selv og dine følelser?
Hva gjør deg trygg og påvirker din selvfølelse?
Hvordan bidrar du til å fremme andres selvfølelse?

Vi er preget av et livssyn og et samfunnsyn med sine verdier og påvirkning.  Min egen erfaring inne selvinnsikt og min interesse for selvobservasjon er viktig brikke og en stor  fordel når en skal hjelpe andre. Det er forståelsen  av  hvor lett det kan være å gi råd, mens det  ofte kan være utfordrende å erkjenne det en føler er riktig/viktig i sitt indre.

Heldigvis ser jeg en utrolig samfunnsutvikling og det er ikke lenger så vanskelig å fronte det en selv opplever, føler og ser med sin spirituelle intelligens. Jeg  tiltrekker meg derfor folk som ofte prøver å bryte igjennom tradisjoner, forventninger og andres krav. Jeg tiltrekker meg de som er ledere, healere og de som ønsker å påvirke i en mer hjertelig følelse, via higher mind som jeg mener finnes i hjerte energien.  Sjelen og Divine Intelligens / spirituell lysenergi er en mektig kraft og det kan derfor føre til at en del «frykter sitt lys» og sin personlige kraft. Jeg er her for å vise deg at det ikke trenger å være sant,  om vi balanserer vår energi, og vet hva som ligger i din livsplan og hvordan dit livsmål ønsker å realiseres seg

Jeg har siden 2015 studert og brukt Genekeys som et hjelpemiddel i forhold til å lukke opp min livsplan og aktivere mine koder i mitt DNA. I forbindelse med astrologien har dette også vist meg noe om min «Chiron-healer» . Jeg har også koblet inn Human Design og det er forundring og glede jeg ser hvorfor mitt VilDu? firmanavn og mitt forskerfokus har sine røtter i mitt indre. Under som vist i 63 og flere kan sees ; GeneKeys bildene  og på GenKeysweb  GenKeys 63 – Gate 63.