Spirituell healing

Spirituell Healer

Spirituell Healing er for meg rettet  mot følelser, sjelen og det spirituelle i oss. Hva foregår i det indre sjelsliv, hvor kommer smertene fra, hva tror vi på og hvordan har livet påvirket vårt følelsesliv.  Dette er av annen vinkling en de som mer fokuserer på healing av den fysiske kroppen.  Jeg har flere ganger prøvd å ha fokus på mer «vanlig healing» ; les fikse kroppslige blokkeringer,  men…. jeg kjeder meg fort da og har blitt forundret over hvorfor jeg ikke gjør mer av dette som jeg er så god på.
Astrologien viser meg igjen noen  koder, har Chiron retro 10 hus i fiskene… og det viser jo mye av hvorfor jeg alltid blir ledet til Spirituell healing av det underbevisste/ubevisste.   Neptun i 9 huset, høyere perspektiver  viser meg også hvorfor jeg er så opptatt av Åndsfrihet, og   hva tror vi på og hva er sannhet for hvem?

Etter år meg selvoppdagelser har jeg måtte innrømme at det er spirituell healing jeg er best på. Det er mange år med erfaring på å være den som healer folk i spirituelle og følelsesmessige kriser. Dette har aldri vært et mål for meg, men jeg har skulle oppleve, erfare og huske at dette er min spesialitet. Det er også dette som kodes inn å mange av bildene mine og jeg lager healings mandala/lyskoder på bestilling.

Jeg har fått utallige beskjeder om at jeg er kjent for dette i «de universelle sfærer», men jeg har prøvd alle kunstens regler for å slippe dette område, da det har vært så vanskelig å forklare.  Men 15 års erfaring som mediator og mye healingskompetanse – gjør at jeg må innrømme og godta at hva /hvem som tiltrekkes av min energi.  Jeg er bevisst at det er innenfor område «spirituelle kriser» jeg jobber best og er mest effektivt.  Det er sjelden jeg hjelper folk over lengre tidsperioder, men det kan også skje om jeg da er mer en Spirituell Mentor for  healere som ønsker koble opp på nytt nivå (oppgraderes).

 Spirituell Healing

Spirituell healing går kort fortalt inn på det emosjonelle plan, spirituelle kriser og følelsesmessige blokkeringer. Det er ingen hokkus pokkus trylleformel her og det kreves at  folk  både er klar på det personlige og sjeleplan. Det kan være blokkeringer   i form av det en tror er riktig og det en føler er riktig for en selv. Vi er preget av et livssyn og et samfunnsyn med sine verdier og påvirkning.  Jeg har virkelig øvd hele livet i å skulle være meg selv og leve min livsplan, dette kan være en fordel når en skal hjelpe andre og forstå hvor lett det er å si hva en skal gjøre – OG erkjenne forskjellen på å LEVE det en selv føler er riktig/viktig i sitt indre.

Heldig vis ser jeg en utrolig samfunnsutvikling og det er ikke lenger så vanskelig å fronte det en selv opplever, føler og ser med sin spirituelle intelligens. Jeg  tiltrekker meg derfor folk som ofte prøver å bryte igjennom tradisjoner, forventninger og andres krav. Jeg tiltrekker meg de som er ledere, healere og de som ønsker å påvirke i en mer hjertelig følelse, via higher mind som jeg mener finnes i hjerte energien.  Sjelen og såirituelitet er en mektig kraft og det kan derfor føre til at en del «frykter sitt lys» og sin personlige kraft. jeg er har for å vise deg at det ikke trenger å være sant om vi balanserer og vet hva og hvordan dit livmål ønsker å realiseres.

Hvordan påvirkes du av din egen selvfølelse?
Hvordan nærer du deg selv og dine følelser?

Hva gjør deg trygg og påvirker din selvfølelse?
Hvordan bidrar du til å fremme andres selvfølelse?