I AM Holyheart

Her er litt informasjon om meg som person – egenskaper som gjør at jeg er og lever som jeg gjør.

Nov 1964 inkarnert jeg på 3 stråle: sjel og mentale plan, 2 stråle: personlig plan og 1 stråle: følelsesplan.   Dette og andre kvaliteter har gjort at arbeidslivet mitt har gitt meg mye erfaring som lærer, senterleder, styreleder, idrettsleder, Barnehagestyrer, pedagogisk leder, prosjektleder ellers leder i egen bedrift.  Jeg tar ledelsen og finner så ut hvordan vi som team kan løse oppgavene best mulig sammen. Min største styrke er den intuitive viten, væremåte og kompetanse, som leves og videreformidles i et holistisk perspektiv.

Store deler av mitt liv har jeg hatt verv som leder og mentor innen idrett og barn/ungdomsarbeid. Det var et lite opphold i organisert dugnad/verv på slutten av nittitallet og nå de siste 7 årene. Da jeg har bidratt mer med «dugnad»  som budbringer i hverdagens  møter med privatpersoner.

GeneKeys:
Life Mission; 44,3 Teamwork / Synarchy ( Changer) –  derfor mission; Higher Harmony
Evolution; 24,3  Invention/ Silence (Experience) – lytte i det indre
Radiance;  33,6 Mindfulness / Revelation (Nuture) –  soul support
Purpose 19,6 Sensitivity /Sacrifice ( Intent) –  derfor  purpose ; Soul Integration)

Min indre drivkraft er frigjøring og fremdrift på et indre sjeleplan.  Et av mine livs formål er og har alltid vært  sjelens ekspansjon / evolusjon, der målet er å integrere/infuseres med  min overbevissthet – oversjel / sjelegruppe. Derav leve utifra høyere bevissthet / higher mind i samspill med min personlighet og via mitt hjerte leve  mitt høyeste potensiale her på jorden. Har skrevet mye om min spirituelle reise i boken «Sjelen Kaller».

En av livsoppgavene mine er å bidra til at vi aktiverer, henter frem, nærer og lever ut vårt sjelelys og leve vårt sjelepotensiale.  I tillegg til å være spirituell healer lager bilder og tekst som kan bidra til å aktivere din indre kilde som igjen kan øker mer og mer i styrke akkurat som en justerbar lysbryter.  Jeg tror på at vi kan heale oss selv om vi lyser fra det indre og sprer lyset vårt for en bedre verden. Min neste oppgave er å lage musikk som fremmer kontakten via høyere oktaver …. det er min neste utfordring 🙂 

Formålet er; «å integrere sjelens lys/visdom i det jordiske liv «

Om vi ønsker planetarisk endring og evolusjon, ja da kan vi alle bidra med å være vårt beste lysende jeg. Sjelens Lys kan sees på som at hvert menneske er et lysfrø i den store jordiske lysgrid som er i og rundt jorden.

Velkommen til å skinne ditt nydelige sjelelys.  Jeg lever som budbringer og har fra barnsben helt naturlig snakket/ kommunisert via sjeleplanet.

Mitt  sjelenavn er SunRay / KaRa,  Starname; Soul-Eyna  
Sol- og stjernemandalen tegnet jeg okt.  2012 .

 Jeg tilhører «White Mirror» tribe,  The Signal family, «portal beeing» og representerer White Rytmic Mirror energien , som også viser meg sjelens reise her i dette livet.

 Jeg tegnet mitt sjele symbol  i 2012 noen år tidligere + det jeg retegnet som «Stargate» mange år etter:

 

Listen under viser noen av de spirituelle Kilder som jeg har brukt de siste 12 årene for å integrere mer og mer av mitt sjeleplan:

-«De syv Holotyper», Søren Hauge og Kenneth Sørensen.
-«Sjelens Landskap», Stoknes, www.naturlig.no,
-Invisible Garment, www.theinvisiblegarment.com
-GeneKeys, www.genekeys.com
-Magenta Pixie, www.magentapixie.com
-Ascension with Ascended Masters, www.alphaimaging.co.nz
-Sandra Walter, «Ascension path», www.sandrawalter.com
-Human Design, www.jovianarchive.com
-Lisa Brown, www.awakeningtoremembering.com
-Paul McCarthy, Sirius Ascension
-Tammy Majchrzak, «Metatronic Foundation of Light»  
-Galaktisk Signatur, www.lawoftime.org