I AM Holyheart

Her er litt informasjon om meg som person, erfaringer, hovedfokus og kompetanse.  Livet mitt har vært preget av å være inkarnert i en «endrings-arketype» / Idéselger, konstanti fremdrift og endring. Det har vært en tydelig indre drivkraft som har drevet meg ut i områder jeg ikke kunne ha forutsett. Men lettere å forstå når en finner livets brikker i puslespillet og det var en lettelse å finne min Human design 3/6 profil, og min GeneKeys profil ++. Ingen skjema kan definere hvem en er, men selvoppdagelsen og bevisstgjøringen blir enklere når en får slike aha gjenkjennelser. Om du vil kan du se hvordan jeg kjente igjen livsformål, innhold og mening . (kan leses mer om i linken 44.3. )

I AM Holyheart  (formell utdanning / CV lengre) 

Siden 2001 har jeg vært eier av VilDu,  først VilDu personalutvikling, ( kommunikasjon, kundeservice, selvinnsikt i team og ledelse) , så mer hovedfokus på ledelse i barnehagesektoren og etterhvert gikk jeg mer over til personlig selvutvikling.

2011 – 2021 var det mer fokus på det sjelelige, kunst og det åndsfrihet. Skrev boken «SjelenKaller» i 2017-2018. 2022 samler mye av min personlige kompetanse seg innen; Holistisk Pedagogikk/ Dokumentasjon…..

Erfaringer i arbeidslivet; 
Begynte tidlig som Turn trener, dirigent, instruktør og ble etterhvert utdannet lærer/lektor, jobbet som senterleder, styreleder, idrettsleder, Barnehagestyrer, Rådgiver/veileder innen ledelse, Pedagogisk leder, prosjektleder, konsulent, rådgiver, Gründer  og Leder i egen bedrift. 

Jeg er utdannet lektor og har mastergrad i «Barnehage- og profesjonsutvikling» (modulen om profesjonsetikk ble min katalysator for livets endring + Åndsfrihet fokus) og skrev masteroppgave om  «Har man noen gang nok tid?». 

Jeg elsker å utforske ulike perspektiv, tar ofte initiativ å teste ut nye ting. Jeg elsker å finne / erfare hvordan vi som team kan løse oppgaver ved å utnytte de ulike personlige egenskapene.. Min største styrke er å kombinere fagkompetansen sammen med den intuitive viten, indre visdom, gledekraft og spirituell synergi. Jeg har i hele mitt aktive yrkesliv hatt fokus på; personlig forutsetninger, personlige egenskaper/væremåte og personlig kompetanse, som leves /videreformidles i et holistisk perspektiv.

Litt av min sjelereise og livsoppgave;
Som en del av min utforskning innen personlig kompetanse satte jeg ubevisst ut på en lang forskningsreise innen dybden i min personlighet og mine drivkrefter. Jeg ble klar over at jeg hele livet hadde vært svært sensitiv / sanselig (som en del av å være claircognizant/klarviten) og kunne se andres sjelepotensiale, selv om jeg ikke oppdaget  hva denne spesielle egenskapen egentlig var  før i 40 årene….  I hverdagens magiske møter har jeg ofte vært budbringer /mediator og har kunnet bli oppfattet som et slags «sendebud» til diverse folk som driver foretak innen spirituell helse og velvære.

Det er derfor med stor tilfredstillelse at jeg igjen leser i min favoritt fagbok; «»Gode fagfolk vokser», den dukket opp igjen, der min venn hadde «mistet» den på trappen der jeg nå skulle bo. Frem fra snø og is viste den meg sin herlige symbolikk på livet sykluser og gjennomgående temaer. Det som for meg hadde blitt MYE spirituelt fokus, satte meg nå inn i konteksten til hvor reisen begynte for 20 år siden….

Ja jeg har måtte avlære og jobbe bevisst med å klare skille mellom kroppens, sjelens og personlig bevissthet ( disse er naturlig linket sammen i min egenart). MEN wow som det henger sammen med min fagutdanning og personlige kompetanse. En av livsoppgavene mine er å inspirere til at vi aktiverer, henter frem, nærer og lever ut vårt personlige, samt motivere til at vi kan leve ut både vår egenart og  sjelepotensiale.

Astrologien og Human Design kom etterhvert inn som en del av min utvikling i å forstå «sjelens reiseplan» – livets blueprint / reisekart – «doing my saturn» ( freedom)  og følge N.noden til mitt sjelekall og mine livsmål. Dette har vært viktig for meg fo å forstå progresjonen til min livsreise. S.Node er ved Galaktisk senter og Venus i SGS, dette gjorde livet enklere å forstå i forhold til min lysarbeider reise. Da disse energipunktene aktiveres og viser meg veien/perioder til å bringe inn lyset fra høyere dimensjoner og  viderebringe dette inn i bilder og tekst.  Min Atmakaraka er Jupiter og i den forbindelse prøver jeg å synliggjøre litt av min reise innen selvinnsikt, selvidentitet og min spirituelle reise («my Heros Journey») i boken «Sjelen Kaller».

I 2006 var Uranus i opposisjon Uranus og den berømte Kundalini aktiveringen tok fart. Mye energier ble aktivert og jeg var med å organisere Englehealer kurs som en del av min spirituelle frigjøring (typisk Uranus energier).  På kurset fikk jeg virkelig erfare hvor koblet jeg var til andre dimensjoner.  

Som en del av min spirituelle kundalini-oppvåkning ble det år med utfordringer innen å rense kropp og sjel fra livets utfordrende blokkeringer. Det var år med intense endringer og jeg ble etterhvert aktivert til å være mediator og lage energibilder med lyskoder ( også i tekstene) som kan bidra til å aktivere din indre kilde – «lyskroppen».   Jeg tror på at vi kan heale oss selv om vi lyser fra det indre, tør å være vårt hele, forstår visdommen i vårt indre lys  og erfarer hvordan den enkelte kan bidra til en bedre verden. …. og ikke minst hjelpe folk på  deres «vei hjem» – til seg selv!

Et av mitt store livsformål er og har alltid vært  sjelens frigjøring, ekspansjon / evolusjon, der målet er å integrere/fusjoneres med  min overbevissthet – oversjel / sjelegruppe.
Jeg elsker å å lære/støtte/ inspirer andre til å bli besisst sitt selvbilde og følelse av selvidentitet.  Hvem er du og hvordan føles det å være deg? Hvem og hva har påvirket deg til hvem du nå er og kan være. Som spirituell lærer er målet mitt å leve utifra høyere bevissthet / higher mind i samspill med min personlighet og via mitt hjerte leve  mitt høyeste potensiale via embodyment her på jorden.


Holyheart.
Jeg har alltid reagert på ordet Holy – det har alltid spredd en indre varme i meg og jeg elsker å arbeidet og se livet i et Holistisk perspektiv. Jeg regestrert Holyheart som et kunstnernavn og domene i 2014. Etter å ha vært skilt i mange år begynte tanken på å skifte navn fra Pedersen, uten at jeg ville tilbake til Jacobsen barndomsnavnet.


Navnbytte ble en lang indre følelses -og tankemessig prosess i 2017, jeg syntes det var noe tull med slike «alternative» etternavn, hehe 🙂 MEN muligheten for å ta kunstnernavnet som en del av min personlige utvikling ble tydelig da jeg jobbet meg igjennom GeneKeys DNA aktiveringer og fant en brikke i mitt  «Sjelskall» ; A Pure Heart . I etterkant ser jeg at min progress måne ( astrologi) var i transitt gjennom min samling av Holly /Muriel/Apollon asteriode ( Key/Door 6, som også er mitt livstall; Harmoniser,) nær det supergalaktise senter/Venus. En annen forbindelse med mitt navnvalg ble min inkarnasjon, mitt opphav og arbeid med den lilla flamme som også kalles ; Holy Heart Flame  som er den feminine siden av  Violet Flame.

***

Inger AM Holyheart,
Lektor, Spirituell Leder, «Harmoniser»/Mediator, kunstner, forfatter og alkymist.