CV info utdanning

Formell utdanning;

2007 – 2010  Master i Barnehage- og profesjonsutvikling. Høgskolen i Vestfold/ København
2003 – 2004 HSF ; ”Rettleiing som leiingsverktøy ”10 vekttall
1997 -1998  HSF , ”Pedagogisk Rettleiing” , 10 vekttall
1992 – 1993  Nord-Trøndelag distriktshøgskole , ”Offentlig administrasjon. og leiing”, 10 v vekttall
1989 – 1992  Kristiansand Lærerhøyskole (HIA) , m/sosialfag og administrasjon, 60 vekttall

Arbeidssted-fagområder;

2000 –   Selvstendig: VilDu Utvikling,  Kursholder, veileder /coach/mentor,
2020 – 2021 Egenehealing fokus (Alpha-Gal Syndrom fra flåttstikk)
2017 -2019 Forfatter/ «sjeleforsker», Sjelesang, Selvinnsikt, Sjelen Kaller, Sjelens Visdom.
2009 – 2017  Lektor Aust Agder Fylkeskommune, Voksenopplæringen + vikar på  Barne og ungdomsarbeider faget 2009/2010
2006 – 2008   Barnehagefoum ; Rådgiver i Ekspertpanel for «Team og ledelse»,  Kurs leverandør for   «Kloke assistenter» og «Sjef, leder og venn» kurs til barnehager.
2003-2007    Tilkallings Vikar på skoler i Luster kommune.
2006 –  samarbeidspartner med TeamWork OU og ansvar for opplæring i vurderingsverktøyet HPTN de fire temperamenter
2006      Lærer for  Motivasjon / Latter / God på å være deg,  kurslederopplæring i Liv&Lyst,
2006      Lærer Aftenskolen , SOS.ped og problematferd  i skolen.
2004 – 2006   Senterleder, Pyramiden Senter,  50% Marknadsføring, utleie, kundeservice og arrangør.
2004 – 2006 Veileder for en Nettverkskreditt gruppe i Indre Sogn.
2002 – 2003  Prosjektleder (1 år), Luster Kommune 50 % ”Læring og kvalitetsutvikling i omsorgsektoren”
2001 – 2002   Lærer,  (Voksenopplæring) Luster videregående, 6mnd kvelds voksne ;”Barne og ungdomsarbeider”
2000 – 2002  Nestleiar, (+Hovedtillitsvalgt Luster) Norsk Lærerlag Sogn og Fj. avd. førskolelærer  (20 – 40%)
1996 – 2002    Styrer, Luster kommune , Indre Hafslo barnehage,  100% (60%)
1995 – 1996     Lærer,  Folkeuniversitet/NKS ,  Kveldsundervisning for voksne; Barnehageassistent
1993 – 1996     Øvingslærer / veileder ved HIA
1996 – 1999    Øvingslærer , tillitsvalt, veileder ved HSF
1994 – 1996    Pedagogisk leder ,Froland Kommune, Kringletoppen barnehage, 100%
1992 – 1994    Pedagogisk leder, Arendal Kommune,  Kolbjørnsvik barnehage 

Verv: 

2009 – 2010 Leder for «Voksne for Barne , Arendal
2005 – 2007 Mentor for ungdomsbedrift,
Luster Vgs,
2003 – 2007  Leder i IL Bjørn
2005 – 2007 Mental trener/coach/ 
sponsor 1 div. Volleyball damer
2005 – 2007  Styremedlem Styreakademiet Sogn og Fj.
2003 -2007.  Leder Luster Idrettstråd 
2002 Leder Fagforum Næring Luster
2000-2002 Styremedlem Fylkesstyret Norsk Lærerlag Sogn og Fj.
1994 – 2002 Styremedlem i NL lokallag
1991 -1992  Sekretær,  Studentidrettslag HIA
1996 – 1998 Rep. for øvingslærer i ALU styret ved Høgskolen i Sogn og Fjordane
1985 -1989  Medlem av  Gymnastikkutvalg og leder i utdanningsutvalg Aust Agder Gymnastikk og Turnkrets.
1982 – 1983  Leder Froland Turn og Trim.

2004 Styrekandidat kurs
Autorisert  i vurderingsverktøy , (Rekruttering, lederutvikling , team).  Profiles Nordic AS  og Teamwork OU sine tester.
Kursleder-opplæring inne Motivasjon, livsglede og latter Liv & Lyst
2005: DNV : Arbeidspsykologisk verktøy, – Profiles

1995 – 2000, Internkontroll kurs….