Erfaringer som mediator

Jeg elsker å forstå livet og oppdage hvordan jeg påvirkes av mange ulike erfaringer. Noen opplevelser er bedre en andre, selv om det ofte er perspektivet og formeninger som kan påvirke mye av  «den følelsesmessige konklusjonen».  Jeg begynte en lang prosess- livets sykluser, ved å endelig forholde meg til og lære om alt vannet som en kan holde, lagre og slippe ut i diverse naturlige sykluser. Det er som alt presses frem fra overflaten og jeg har jo jobben med å synliggjøre det ubevisste, så burde ikke være noen overraskelse ( for meg).

Jeg har omsider kommet i kontakt og får veiledning av en ekspert på  «ødem» problematikken og oppdager mye i målinger, tester og opplevelser. Det er som et gjennombrudd i å bli bevisst det ubevisste indre naturlige rensesystem. Det som ofte har blitt definert som fett, mange usunne mellommåltid eller for mye feil matinntak, har nå tydelig blitt omdefinert til å oppdage alle de  emosjonelle energier jeg «spiser» i mellomspillet mellom mennesker.

Helt fra barnsben av har jeg vært «mekler», leder av grupper og  diverse fritidsaktiviteter. I de mellommenneskelige relasjoner har jeg ofte vært den folk kommer til for å få hjelp til å takle andre eller få medfølelse i forbindelse med hva andre gjør som bør endres. Jeg har ofte blitt kalt «parforhold» terapeut og har hatt et liv der jeg helt naturlig tar flere perspektiver og ser objektivt på situasjoner vi står i.  55 år som mediator av diverse energier har gjort meg full av opplevelser, innsikt og  følelser. Det er med stor undring og oppklarende forståelse jeg nå skjønner min «somatiserende diagnose».  Kroppen har vært med på mye i mellomspill med store og små grupper, jeg har levd som mediator for mange dimensjoner – men ofte stått midt i temaer og med innsikt som jeg ikke har kunnet snakke om!  

Som telepatisk klarviten klarføler og med et klarsyn som jeg ikke skjønte var min spesielle reie før 40 åring.

Da fikk jeg mye erfaring og innsikt  hvorfor jeg ikke har fått lov til å snakke om hva jeg føler, ser eller vet….  Jeg har trigget og blitt trigget, av familie, nære venner og kollegaer som sier;  her er du trygg til å være den du er!   Jau , au au… har jeg jo får erfarer i hele mitt liv, men mest av alt har det kommet «helt ut av det blå»!»

Jeg har en livsreise som har vist meg hvordan det er å ikke følge med i gruppe energiene ( les; ikke forstå de underliggende intensjoner / den tause kunnskap), har vist meg at en kan bli  kraftig irettesatt eller bli «kastet ut»  av de meste av sosiale settinger.   Men, i de situasjoner jeg er leder/sjef og vet hva som er klarert og hva som er  intensjonen så oppleves «aldri»  store konflikter, da jeg som regel tar opp ting før de får utspille seg.  Men der andre har ledervervet og har invitert til samvær, ja der kan det fort komme overraskende reaksjoner om jeg er hele meg, og ikke «bare» den som følger uten å stille spørsmål. …… Noe som omtrent er umulig for meg… hehe 

Min reise har vært sterkt preget av min MÅNE /kreps 4 hus, målet har vært indre følelsesmessig trygget og leve sjelens essens og føle dette som en indre kraft.

Jeg «studerer» Esoterisk Astrologi, og har bevisst  valgt å følge sjelens kall de siste årene, selv om det på det personlige fremdeles kan «stritte imot» ( alt av følelser som kommer til syne = spirituell healing).

The Esoteric Meanings of the Houses

1st house – emergence of soul purpose, activities of the soul, the aura.
2nd house – spiritual values, use of life energies. (Mitt Mars i Løven hus)
3rd house – mental energy, relating of higher and lower selves. (mitt Uranus Pluto hus)
4th house – the foundation of the soul. (mitt Måne Venus hus)
5th house – expression of spiritual will, actualization of Higher Self. (mitt  Sol, Neptun, Merkury hus)
6th house – personality integration, service through healing and nurturing. ( mitt S.node hus)
7th house – the path of inner union between the soul and personality.
8th house – the path of the awakening of soul consciousness. ( mitt Saturn , MC vannmann hus)
9th house – knowledge of Cosmic Law and Ancient Wisdom. ( Mitt Chiron hus)
10th house – spiritual purpose and responsibility.
11th house – spiritual visions, aspirations, spiritual groups. ( mitt Jupiter hus)
12th house – unredeemed past karma, bondage to personality, selfless service to humanity. ( mitt N.Node hus)

Så en blir klok av «skade» sier de….. men jeg orker ikke å gå med alle emosjonelle følelsene som tynger. Jeg begynte virkelig å sette grenser for hva jeg vil være i kontakt med og avsluttet mange et vennskal der jeg som regel gir «for mye» i forhold til samspillet. Året  (2019 / 2020) ble full av med diverse dypdykk i livets mange erfaringer – for å forstå den spirituelle visdommen jeg nå har i min ryggrad ( og i min sjels gruppe bevissthet). Så det er bare å la de ubevisste personlige minner og følelser etter mange liv, får komme opp til overflaten og slippes fri i det store kosmiske bevissthetsmessige hav……  Namastè