Visjon og livsformål

Hovedmål er; Leve med optimal glede med en tydelig tilstedeværelse i livet!

Ulike og mangfoldige perspektiv innen tema Sjelens Reise / «The journey of the soul» !,
– Leve og ÆRE sitt fulle menneskelige, sjelelige og spirituelle potensiale
– Spirituell healing ved å frigjøring deg fra strukturer>/systemer som kan holde din livskraft blokkert.

Mitt utgangspunkt; I forhold til å leve sitt sanne jeg – med total tilstedeværelse, har det ført med seg mange aktiveringer – omskriving av min historie og personlige frigjøringer på mange plan.

Det store paradoks er jo at en må inn (og ut) i det store kosmiske seg for å kunne leve sitt opprinnelige sjelepotensiale. Da dette etter min opplevelse kunn kan aktiveres i din innerste kjernen ( som en da ofte kan finnes oppleves lengst ute i fremtiden !? Men for meg så lever vi på en måte «baklengs» , frigjøre oss tilbake til vårt sjelelys/sjelepotensiale som ønsket å leve seg ut i dette jordiske livet….

Mitt kall; er å motivere og stimulerer til egenmobilisering av din indre hjertelige livskraft ( self-empowerment) og at alle skal kunne leve i sin ærefulle integritet og kunne feire sin unike væren.  Det er en Divine Order som er en livskraft som på en måte holder orden på / med sin naturlige intelligens og dette fikk jeg se med årelang sjeleforskning og se hvordan alt korrelerte innen de planetariske sfærer….

Det ble altså enda en endring i mine mål, og mitt livsformål… Dette ble utløst av egenhealing, tema «veien hjem» og mitt arbeid/forskning innen kosmisk astrologi. Alt dette førte igjen til enda et fractal oppvåkning sommeren 2022. Forståelsen på det kroppslige plan kunne føles som en kjedereaksjon i mitt indre da jeg fant mitt Kosmiske Human Designet. Det var spesielt key 39 (min Human Design Sun) som på et dypt plan ønsker hjelpe til med å frigjøre andres sjelelys.

Igjen var det kosmisk astrologi og kosmisk human design som fikk det til å klikke i det innerste indre. Det ble enda en oppvåkning til noe jeg kjente var min indre menneskelig kjerne. Jeg kunne se hele livet og forstå at dette var noe jeg spesielt var og følte gjenkjenbart fra den første epoken i livet mitt ( de sier at når en har linje 6 i profilen så er det som å leve 3 ulike liv i et, og dette KAN jeg underskrive på det mest intense fra hele mitt innerste meg).

Jeg har alltid snakket/ SETT via aura- astrale plan – ser/føler potensiale i mennekser, sjelen og situasjoner. (Key 17 «The Seer»/ Falkeøyne). Det har derfor vært naturlig for meg å påvirke andre til å lytte i til sin egen sjeleplan. Jeg kan hjelpe til ved å vise hvordan en lytter inn med hele mitt sanseapperat – » The body knows» key . Den største utfordringene min i livet har vært at jeg automatisk «hører/føler» om noen snakker i harmoni eller disharmoni ( noe jeg har måtte lære å skjule, i den grad det igjen påvirket min egen integritet…). Integritet har derfor vært et indre kall og det har vært viktig for meg med «walk the talk» !

Delmål : å dele av mine opplevelser i forhold til å se hvordan en kan leve ut mitt sjelepotensiale, ved å synliggjøre og dele min erfaringskompetanse innen ulike perspektiver på personlig samspill og frigjøring.

….og jeg kjenner meg selv rett….så skjer det ALLTID en endring, frigjøring, utvikling ….. en del av meg vil alltid kunne være en provokasjon på et eller annet vis 😉 både for min egen del og de som tiltrekkes for å aktivere/ frigjøre sin egen spirituelle frihet.

*******

2015-2021:
hadde jeg mye fokus på My Higher Mission; Synarchy and Teamwork; Higher Harmony with my Group Consciousness – Human Fractals – Divine Matrix – Higher Sosiety

Vi mennesker er en del av et høyere harmoniske fraktal univers. Det er et lys i ditt indre, fra en høyere kilde som gir deg indre viten og kan aktivisere ditt sjelepotensiale.  Du kan snakke via energien i ditt hjerte eller telepatisk kommuniserer med høyere selv. All energi kan oversettes til ord, og du vet selv hva som gir deg mening eller ikke.  Dette er en del av din frie vilje til å velge din spirituelle frihet, glede og harmoni. 

Min styrke; Jeg bruker med glede min Spirituelle IQ til å synliggjøre  hvordan folk kan få en indre fred når en henter frem energetisk bekreftelser som ofte bringer fred og en indre forståelse.  Spirituell glede og humor kan bringe frem nye perspektiv, spirituell frihet, livskraft og healing. Ved fokus på EQ synligjør jeg den frigjøring som kan være mulig  fra ego /eierskap/eierforhold til kjærlig samspill og en rytmisk dansepartner.

Under har jeg lagt ved noen av mine hovednøkler i forbindelse med årevis aktivering av Genekeys «The golden path» – Higher Purpose.

Inger AM Holyheart