Intensjoner og forståelse

Hva er gode og dårlige intensjoner?
Kan alle i bunn og grunn ha god intensjon, men ulike verdisett?

Forståelse for ulike tider og ulike oppdragelse. Vi er alle påvirket av den sjelereisen vi har hatt – og har.  Det er i krise situasjoner en kan bli trigget og tvunget til å se flere sider av hverdagen og folks intensjoner. Vi er alle oppvokst i ulike samfunn og det blir tydelig hvem som har hatt den sterkeste rett – i kanskje hundrevis av år.

Min største fordel er å ha kommunisert og sett bakenfor, jeg har som regel sett andres sjelepotensiale og til tider vært veldig forvirret over at de ikke lever dette ut. I godt voksen alder, med mye livserfaring, så ser jeg jo at vi lever ut en liten del av vårt sjelepotensiale her på jorden. Det er som vi i utgangspunktet spiller en hel symfoni, men har fordelt stemmer og instrumenter i dette livet. Det er også mulig at vi innad i dette «orkesteret» har byttet rundt på våre stemmer og instrumenter.

Kan det være at vi i bunnen har gode team-intensjoner, selv om spiller høyere en de andre og stadig har solorollen. Dirigenten bestemmer og kan virke streng og kommanderende, samtidig som intensjonen er å skape nydelig musikk for kropp og sjel. Det spilles ulike sjangre og vi kan velge hva vi danser etter.