Key Code 44

4….

44 …. frigjøre skyggene,  finne balansen, skap harmoni …

44th  GeneKeys er det som til nå har  hjulpet meg å ordsette / synligjøre mitt livsverk – mitt livsmål . det er så mye jeg har sett, hørt, kjent dragning på i det indre – det er også et langt liv med erfaringer/opplevelser som så ærbødig – inderlig samler seg i 44 Siddhi

444 …. er et tall som har fulgt med sterkt i perioder, viser meg når ting samles og vil harmoniseres…

1444…. ble bl.a merkbart når det ble slutt-tallene på strekkoden på boken «SjelenKaller»

…mer kommer…..