Kompetanse

Hva er du dyktig til og hva er din spesielle kompetanse som da også kan inneholde inneholde kunnskap og ferdigheter. Ulike fagfelt- profesjoner krever ulike kompetanse og kan sees på som en kvalitetsikring i de ulike yrker. Kompetanse begrepet er i seg selv innholdsrikt nok til å fylle flere bøker og mesterverk. Jeg tar derfor ikke noe opplærings-perspektiv med denne siden, men mer en spissing av at livet gir oss mye kompetanse selv om ikke alle har veldig lang faglig utdanning.

Jeg hadde mange dialoger med min svigermor om henne lederkompetanse. Hun mente ikke hun kunne så mye, sett i forhold til at jeg stadig tok mer utdanning og var konsulent/styrer/lærer/lektor. Men for meg var det herlig å se livet hennes som en arena for alt hun hadde av realkompetanse.Personlig kompetanse, (mer i linken)

Profesjonskompetanse– Yrkeskompetanse

***

Her er noe tekst fra tidligere kursinnhold, det er ikke noe tilbud idag, men mer for å vise bredden i hva jeg har drevet på med. Dette er en del av min fagkompetanse, erfaringskompetanse og personlige kompetanse.

Å være Teamleder!
Kursholder bruker idrettsuttrykk lagspill ( teamarbeid) og spilleglede (arbeidsglede) som billedlig form og metode for å presentere kursinnholdet innen teamutvikling. Kurset utfordrer virksomheten din til å tenke teamutvikling/lagspill som utgangspunkt for målrettet personalsamarbeid.  I det profesjonelle team kan vi gjøre hverandre gode og skape vekst, motivasjon og arbeidsglede! 

”Skal vi score mål, vinne våre kamper og bli det beste laget” bør du som teamleder/trener:
-finne ut hvilke menneskelige forutsetninger laget har til å fylle de ulike plassene 
-kartlegge hva som motiverer den enkelte spiller til topp innsats 
-finne den enkeltes spillestil (HPTN modell) og sette sammen det beste laget 
-lage spilleregler og klargjøre forventninger for satsingen
-sette fokus på spillerne sin egen innstillingen til være lojal lagspiller mot felles mål
-bli en teamleder/trener som tilrettelegger for gode treningsforhold og spillemøter
-gi hverandre tilbakemeldinger som gjør oss alle gode
-som teamledere være et forbilde, tenke som en vinner, feire våre seire og vise ekte spilleglede ! 

Målet med kurset.
Bruke de menneskelige forutsetninger som en ressurs og sette sammen team med ulike roller. 
Bidra til at teamleder bruker sine egenskaper bevisst til det beste for laget.
Se verdien av å øve for å gjøre hverandre gode som arbeidskollegaer.
Sette fokus på den enkelts sin oppgave for å bidra til et godt samspill arbeidsplassen.

Inger , VilDu Personalutvikling , 2005