Spirituelt Lederskap


Hvem er jeg og hvordan vil jeg ledes?
Hva mener jeg og hva er mitt beste?
Hvorfor trenger jeg mitt lederskap?
Når er det på tide å lede seg selv?
Hvilke mål og ønsker har jeg for dette livet mål? 

Lederskap og egen mobilisering.

Vi er alle ledere i mer eller mindre grad, du kan være alene, men likevel måtte lede deg selv. Du kan være mor og måtte lede dine barn i en travel hverdag. Du kan være bedriftsleder, kordirigent eller fotballtrener. Jeg påstår at alle er ledere i mer eller mindre grad og  driver en eller annen for for lederskap. Det trengs ledere for å nå mål og for å stake ut veien, det krever mobilisering av krefter og fokus mot mål. Det kreves vilje til å gå nye veier og skulle ta ansvar for sitt eget liv og sin egen lederstil. 

Ledelse er viktig for å lede deg selv til å ta ansvar for hvilken vei du vil gå, hvilken mat du vil spise og hvem du vil være sammen med i dette livet. På det spirituelle plan kan du måtte lede din egen selvutvikling og være din egen motivator innen følsomme prosesser som fører en inn i ukjent terreng.  Mitt tips er å sette litt fokus på hvordan du leder deg selv i tøffe perioder, hvordan du motiverer du deg selv og hvordan gir du deg selv tilbakemeldinger. 

For å nå sine drømmer og se sine mål gå i oppfyllelse, så kreves det lojalitet til en selv og være sin egen heiagjeng som motiverer underveis. Når en driver med lederutvikling så er det et krav å vite hva hvilken lederstil du har. Du kan bli utfordret på hva som er typisk deg som leder og hvilke lederegenskaper har du. Det er ikke alltid så lett å være klar over egen lederstil om du ikke driver med selvobservasjon og  er bevisst tilstede i din egen selv- og lederutvikling.  

Når det gjelder spirituelt  lederskap så trenger det ikke være så annerledes en andre lederroller, men en ser ofte at det er stor fokus på sansene og ikke minst følelsene som ligger i livets spirituelle tema. Det er som en går dypere inn i selvutvikling og inviterer sin innerste spirit/sjel  til å være med på livets oppdagelser. Det kan også være der en skifter hovedfokus fra hjernen i hodet til hjernen i hjerte, en skal ikke slutte å bruke hodet, men mer høre på sin indre hjertelige forståelse. Det er som en ny æra for det hjertelige lederskapet, der vi ærer vår kropp, sjel og sinn i en felles væren. 

– I AM Holyheart-

utdrag fra boken SjelenKaller , kap Spirituelt Lederskap