Stjernen i eget liv

Hva er gode og dårlige intensjoner?
Hvor mye plass kan vi ta?
Kan alle i bunn og grunn ha god intensjon, men ulikt verdisett?

Forståelse for ulike tider, ulike personligheter og ulike oppdragelse. Vi er alle påvirket av både venner, team, familie, arbeidserfaringer og samfunnets relasjonskontroll. Det er selve LIVET som gir oss mulighet til å oppøve og godta hva som er vår indre ledestjerne og «stjerne kvaliteter».

Det er både livets oppturer og krise situasjoner en kan bli trigget og tvunget til å se flere sider av hverdagen og folks intensjoner. Vi er alle oppvokst i ulike miljøer, kultur, samfunnslag og det kan bli tydelig hvem som har hatt/har den sterkeste rett – til å tre opp i de øverste samfunnslag/ pallplasseringer. Dette er livets scene og vi får våre erfaringer og som forhåpentligvis gir oss både kompetanse og visdom.. (mer om dette på www.Selvoppdagelse.no)

I godt voksen alder, med mye livserfaring, så ser jeg at vi ofte lever ut «en liten del» av vårt fulle opphav/ sjelepotensiale her på jorden. Det er som vi ( hele sjelepotensiale) er en egen symfoni, et musikkstykke som leves ut stemme for stemme der en øver på de ulike instrument og «synger» ut våre spesifikke musikalske kvaliteter. Det er også mulig at vi innad i denne familiære «symfonien» bytter rundt på våre musikalske roller i de ulike livene vi lever. Jeg har også kommet frem til at mitt høyerer selv og evt higher mind er min hoveddirigent og i mitt tilfelle er denne dirigienten veldig opptatt av at jeg i dette livet skal oppleve – SYNGE UT min glede og latter.

Min største fordel er (kan være) å ha en særegen form for kommunikasjon, en hypersensitiv lyttesans som tok meg et helt liv å finne ut av…. Min stjernekvalitet er å sanse inn tonene i stemmer og kroppens aura, dette er både spennende, krevende og har vært forvirrende til tider. Det er som jeg alltid har kjent en harmoni/disharmoni i stemme, kropp, i ordene og hører på en måte det som ligger mellom linjene. ( NB! Uten at jeg påkaller meg rettet til å definere andres sannheter og intensjoner.)

Dette har vært en glede og frustrasjon, da jeg lærte meg tidlig å ikke stole på «bare» ordene som kom min vei. Jeg har som regel «sett/sanset» andres særegne egenskaper, personlige kompetanse + sjelepotensiale. Det var først når jeg ble «gammel» at jeg forstod hvorfor folk ikke ville leve ut sitt fulle potensiale.

Vi kan i bunn og grunn ha gode intensjoner i det vi ønsker å kommunisere og ønsker harmoni i våre ulike samspill / team. Likevel har min livserfaringer, livsvisdom og kartlegging sett at jeg har en spesiell indre drivkraft for å være humørspreder og ideselger. Dette er en del av min personlige kompetanse og kommer lett til utspill der jeg er kan ferdes som hele meg – med min personlige sjeleglede og spirituell frihet.

Det er med en seiersfryd at jeg atter en gang gir meg selv gleden av å være min egen stjerne i mitt eget liv. Samtidig som jeg fremdeles kjenner på en indre kjærlighetsorg og muligens et savn etter å kunne være hele meg, fri for relasjonskontroll og sanksjoner og jeg skulle finne på å være sprudlende glad – selv om det er både pandemi, restriksjoner og høye strømpriser….. 😉

«Queen of JOY»