Stjernen i eget liv

Hva er gode og dårlige intensjoner?
Hvor mye plass kan vi ta?
Kan alle i bunn og grunn ha god intensjon, men ulikt verdisett?

Forståelse for ulike tider og ulike oppdragelse. Vi er alle påvirket av den sjelereisen vi har hatt – og har.  Det er i krise situasjoner en kan bli trigget og tvunget til å se flere sider av hverdagen og folks intensjoner. Vi er alle oppvokst i ulike samfunn og det blir tydelig hvem som har hatt den sterkeste rett – i kanskje hundrevis av år.

Min største fordel er å ha kommunisert og sett bakenfor, jeg har som regel sett andres særegne egenskaper, personlige kompetanse + sjelepotensiale. Det var først når jeg ble «gammel» at jeg forstod hvorfor folk ikke levde ut sitt fulle potensiale. I godt voksen alder, med mye livserfaring, så ser jeg at vi lever ut «en liten del» av vårt fulle opphav/ sjelepotensiale her på jorden. Det er som vi i oss selv er et eget musikkstykke, men spiller en av stemmene og et hoved instrument i dette livet. Det er også mulig at vi innad i denne familiære «symfonien» bytter rundt på våre musikalske roller i de ulike livene vi lever.

Vi kan i bunn og grunn ha gode team-intensjoner, selv om spiller høyere en de andre og stadig spiller solo og er stjernen på scenen. Dirigenten bestemmer og kan virke streng og kommanderende, samtidig som intensjonen er å skape nydelig musikk for kropp og sjel. Det spilles ulike sjangre og vi kan velge hva vi vil danse.