Livskraft- Livsenergi bilder

Lytt til ditt indre, spør ditt hjerte , føl din indre veileder og se hvilket bilde og budskap som tiltrekke din oppmerksomhet. Kroppens og hjertets bevissthet kan ofte ledes oss til hva som kan frigjøre livsenergi og livskraft. Det kan være ubevisste opplevelser, tanker og minner som ligger «på lager» i din energikropp. Dette kan ubevisst hindre energiflyten og det kan ofte hjelpe å bli bevisst hva som kan soreteres, kastes eller resirkuleres 🙂 Lykke til med dine refleksjoner og gledelige oppdagelser.