Mediator

Jeg har hele livet vært som et «mellomledd» i forhold til privatliv, arbeidsliv og i organisasjoner.  Det er  som budbringer, veiviser, «megler» / balanserer grupper og noen ganger føler jeg meg som en «brevdue»- da fugler generellt ofte viser meg vei til den som har spurt om hjelp. Det er energi som kommer via mitt høyerer selv/ gruppebevisstheten min og det kan jeg pakke opp som ord, bilder eller videreformidle som energihealing.