Metakommunikasjon

Verbal metakommunikasjon har alltid vært min favoritt. Jeg elsker å snakke om det å snakke. Snakke og bevisstgjøre om hvordan vi kommuniserer. Det har ofte vært enda mer viktig for meg en selv innholdet i det som fortelles. Det har med andre ord gjort meg litt lite «lyttende» til innholdet og vært mer opptatt av hvordan det kommuniseres.

Det er jo ofte en styrke som også er en s svakhet. Jeg elsker å lytte inn samtaler, men kan fort se selv samtalen som «viktigste». MEN jeg øver og lærer, jeg lytter med hele meg og tar opp mye mer en bare ordene. Ja jeg har alltid kommuniserte på flere plan og har omsider kunnet bli bevisst de mange ulike bevissthetsplan og ulike metafysiske utfordringer / muligheter.

… mer kommer …. under utarbeidelse…