Spiritual Master , – sitt indre mesterverk

Forberedelser til viktig eclipse rett ved min kreps Asc og i 12 hus – går mot node return…. og livet kan igjen snues 360 gr.. Det er et spesielt spirituelt fokus for meg i år  og det er som jeg skulle finne min indre spirituelle mester – uansett hva som skjer rundt meg. Det kjennes og det kreves at jeg mobiliserer fra dypet i meg. En indre sannhet som viser hva trygghet er for meg – og ofte langt fra det andre ville mene som sin sannhet.

 

Let go …. move on…. trust

En stor del av min 55 års  sjelereise og min sjelsoppgave er å bli bevisst min selvinnsikt, frigjøre sin indre styrke og stå trygt i min egen kraft. Jeg har testet ut å bo, leve og jobbe under mange ulike vilkår, forutsetninger og betingelser. Dette har gitt meg verdifull innsikt i mine egne og andres viljevalg – verdier.  Jeg har blitt flyttet rundt i landet og alltid blitt guidet til arbeidsplasser / personer som er i endring eller overganger. Jeg blir ofte kallet til omstillinger og endringstider,  – da står jeg ofte som mediator med et ben på hver side av situasjonen, hjelper å synliggjøre ulike synsvinkler og perspektiv. Når avgjørelser er gjort, nye vilkår er satt ja da slipper jeg ofte situasjonen og ledes videre til neste oppdrag.

…mer i blogg her…

Syntese – Synergi – Perspektiv – Overblikk

Livets har vist meg mange perspektiv og gitt meg opplevelser i ulike synergi prosesser.  Jeg står som regel med «et ben i hver leir» og hjelper til i ulike omstillinger og overganger. Det kan være i privatlivet, organisasjoner, bedrifter eller samfunnsutvikling.  Min oppgave er ofte å være bindeledd fra gammelt til nytt, stå i det som skal separeres ut og gi overblikk til det som kan komme. Litt av mitt utgangspunkt kan du lese mer om her .

Sannhet er energi

Min spesialitet er å føle inn det andre sier.  Det er en energi som kommer som en frekvens/  sannhets bekreftelse når sjel og personlighet snakker / harmonere og synger samme språk. Det er ingen som har  et riktig eller galt sannhetskonsept – system, det er den enkelte som har sin egen høyere sannhet , på leting etter å inkarnere og leves ut i den enkeltes hverdag.  Da blir det hverdagsmagi!   mer om Indre og ytre Harmoni…