Reflektere og bevisstgjøre

Her ligger noen bilder med tekst, og mitt mål var å lage noe som inspirerer deg til å reflektere, oppdage og bevisstgjøre. Jeg tror på selvforståelse som en viktig del av vår spirituelle healing. Spør hjerte, sans bildene inn og du inviteres til å stille deg noen spørsmål.