Selv Identitet

Hva vil du si er din identitet?
Hva identifiserer du deg med ?
Hvordan påvirkes vår identitet i livets lange løp?

Mitt liv har vært preget av en livslang studie av hvor mye en kan identifisere seg med og hvor selvstendig kan en la seg skape sin egen identitet. Det er et langt liv som samler mye forskningsmateriell og jeg kan omsider se at dette er en del av min sjelereise. Sjelens evolusjon, selvinnsikt, livsglede og relasjonskontroll har vært høyt oppe på min fokusliste. Hvor mye skal barndom, oppvekstmiljø og livserfaring kunne påvirke min identitet. Det er som jeg konstant er ute etter å ekspandere min arena og det har forvirret mange i min omkrets.

Så livets visdom  og livets erfaringer vil nå lede meg inn i nytt spissfokus ; Selv-Identitet …… hvem , hva , hvor, hvordan og hvorfor …;)