Bevisstgjøring – selvinnsikt kort

Bilder du kan bruke gratis til privat bruk. Sett intensjon, føl inn, bruk intuisjonen og velg et kort. Din egen følelse og erkjennelse er det viktigste.