Selvbevissthet

Hva har du oppdaget med deg selv i det siste?
Hva har du oppdaget er din  styrke og dine egenskaper?

SelvBevissthet
«Et menneskets identitet henger ofte sammen med hvordan en ser på seg selv, og hvordan en da ofte sammenligner seg med andre. Hva er jeg på mitt beste og hva ønsker jeg å være, det kan være vanskelige spørsmål å stille seg selv. Vi er vant til å bli matet med informasjon i forhold til hva vi skal spise, hva vi skal mene, hvordan vi skal gå kledd og hvordan vi skal oppføre oss i ulike roller.   Ikke minst hva som er samfunnets  typiske oppfatninger av hva en skal mene, gjøre og handle i de ulike yrkesgruppene vi har. Hva er dagens kriterier for hvem jeg selv kan mene jeg er?

Det å skulle være seg selv skulle jo i teorien være en lett øvelse, men likevel sliter mange med å forklare hvem de er. Spørsmålet er vel også om dette i det hele tatt kan beskrives med ord. Hvem en er kan jo være en følelse, en slags arketype eller en faktabasert beskrivelse. Væremåte og egenskaper kan ikke settes i bås, vi finner likevel noen likhetstrekk selv om hele livet kan være bevissthetsreise i selvoppdagelse, forståelse og erkjennelser.

Mitt råd er å være bevisst hvordan en reagerer, hva en mener og hvordan en kjemper for sin rett til å vedkjenne seg sin indre visdom. Det er mange som sliter med å godkjenne at denne indre viten er viktig visdom på samme måte  som  den lærte kunnskap. Kunnskapen kommer jo også fra utgangspunkt og det kan være at du selv er i ferd med å produsere nytt kunnskap, uten å vite det idag. …»   fra boken : Sjelen Kaller

For å kunne forstå andre, erkjenne sin egen selvforståelse
For å kunne akseptere andre, klargjøre din egne selvaksept
For å kunne ta andre sitt perspektiv, respektere mangfoldet av  selvinnsikt
For å kunne respektere andre, bør en ha kjent på egen selvrespekt
For å kunne anerkjenne andre kan en med fordel ha kjent på selverkjennelse