Skyggekort

Sanse inn og lytt til intuisjonen, velg så det kortet som «lyser» opp og fanger din oppmerksomhet. Du inviteres til refleksjon, selvinnsikt og kanskje enda flere selvoppdagelser.