SelvLedelse

Hva motiverer deg?
Hva er dine drivkrefter?
Hva skal til for at du skaper resultater?
Hva inspirerer deg til 10 minutter livsglede i hverdagen?
Hvem kan hjelpe deg med å nå dine mål?
Trenger du flere i ditt support team?

Om det er vanskelig å svare på disse spørsmål kan du kanskje prøve ut å «Ta et årsmøte med deg selv» , egen artikkel om du følger linken 🙂