EgenKjærlighet

Bilder og tekst for å minne om din egen healingskraft. Jo mer du er glad i deg selv jo bedre flyter energiene i kropp, sjel og sinn.  Din egen kjærlighet til deg selv er en kraftfull healingsenergi.