Selvverd og egenverdi

Erkjenne sin egenverdi

Hva er egenverdi og hva verdsetter du i livet? 
Hvem har størst verdi og hvilke forhold har vi til de
som har  ulike verdier?  

Hvilken verdi gir du deg selv og hvor mye verdi  legges det i hva andre sier og gjør? 

Jeg elsker å undre meg sammen med andre og søker stadig  til undring over ulike verdispørsmål. Det som i utgangspunktet er så enkelt, men likevel så amøbeaktig. Verdibegrepet kan være vedtatt, det kan endre seg samtidig som det er en essensiell følelse i det indre. 

Jeg opplever å være rimelig «selvsentrert» til tider og dette kan selvfølgelig være både en god og dårlig egenskap. Det kommer jo igjen an på hvor sentrert en er og balansen mellom fokus på seg selv og andre. 

Personlige behov for økonomiske verdier vil alltid kunne være forskjell på hvilken side du står i enhver situasjon. Hva har størst verdi i huset du bor i. Hva er  det du  først ville redde om du trodde huset skulle brenne ned. Hvor har du fokus og hva er viktigst for deg å  sikre for fremtidige generasjoner?

Ja det er mange spørsmål for å kunne føle hva som settes i gang inni en selv.  Det er disse spørsmålene og refleksjonene som kan medføre at hjerte begynner å slå fortere når du blir trigget med irritasjon eller fordømmelse.  Jeg mener verdier en veldig personlige, selv om vi bor i et land som har vedtatt mange felles grunnverdier.  Verdier kan være preget av oppdragelse, utdanning, samfunn og erfaringer.  

Erkjennelse av seg selv, motet til å velge seg selv er som regel preget av oppdragelsen og familiære moralske erfaringer.  Det er ofte familierelasjoner som kommer til syne når jeg ber voksne damer fortelle om deres egenverdi og selvidentitet.  Det kan være at en oppfattet at andre familiemedlemmer hadde større verdi i familien, samtidig som alle internt i familien kan ha ulik oppfattelse av denne «sannheten». 

Poenget mitt er at egenverdi er noe du kan sette på deg selv og en kan ofte se dette gjenspeile seg i hvor mye penger, gaver, materielle ting en ønsker å unne seg videre i livet. Det er som de ytre verdier ofte kan hjelpe en til å se hvor mye en kan tillate seg å være verdt. 

Er du verdig til å skulle ha det bra, er du verdig nok til å tror du er vakker og strålende flott?  Har du tillatelse til å være midtpunkt og skinne alle dine egenskaper som en unik ressurs? Kan du tillate deg å stå på en scene og synes at du er fantastisk og erkjenne din store verdi for deg selv i dette livet?  

Du og jeg kan velge å erkjenne vår indre verdi uten å måtte sette dette inn i en verdiskala. Det er en følelse og en livskraft, det er en kilde som er din egen bestevenn eller din verste fiende. Jeg skriver dette fordi jeg opplever mange voksne som har glemt hvem de var/er og som er usikre på hvilken verdi de har i dagens samfunn.

De mest sårbare stunder der voksne damer og menn bryter sammen i sin egen frykt for å ha mistet seg selv.  Mistet kontakt med sitt innerste lysende seg, sin livskraft og sin livsglede. Finne kraften til å tore og sette sin egenverdi på prioritetslista, samtidig som vi opplever generasjoner som elsker sitt eget ytre speilbilde og produserer ut i mengder på nett.

Lengselen etter frihet

Flyvende glede
der en tar et vingeslag om gangen
Opp og ned, føres de store fjær
bærer en dit hjerte lyster

Mot det en er nysgjerrig på
glede seg i vinden
Høre fuglenes lekne latter 
der de flyr med sine venner

Lekende lett med sine store vinger
fly dit en vil
om man tror, tør ….og følger
sin magiske nysgjerrighet

Så herlig å fly ut  i det fri 
Leke med alle sine ”flyvende” energier
som er der – tilgjengelig
fordi du deler din gledelige energi.

-I AM Holyheart-