Sjef, leder og venn

Sjefen; Nå går vi !
Leder; Vil du gå mot målet?
Vennskap; hvem vil være med på tur?

Med utganspunkt fra den gang jeg jobbet med Arbeidsglede ( og boken Arbeidsglede av J. Velten) så er teksten under selvfølgelig noe forenklet satt opp. Men likevel en synliggjøring av ulike roller vi har med alle de fokusområdene som er viktige å være seg bevisst. Dette er en oppsummering fra egen erfaring der en kan komme opp med ulike fokusområder. Barnehageleder (sjefskap), Pedagogisk leder (lederskap) og Barnehageassistenter ( vennskap).

Sjefskap; Handlingsorientert, ta styringen, klare mål, realisere planer, bevisstgjøre mandat, kontroll, justere/ korrigere, følge opp / kvalitetssikre og delegere til fastsatt måloppnåelse. Informasjon- og formell makt.
Lederskap; Kommunikasjon, motivere/inspirere, forstå væremåter, skape bevegelse i team / teamroller, teamutvikling, samspill og mobilisere egenskaper. Nettverk- og belønningsmakt
Vennskap; Uformelt lederskap, likeverdige, imøtekommende, ekte relasjoner, forventninger, venninner/venner, lojalitet, stabilitet og opptatt av det sosiale. Relasjons- og gruppemakt.