Sjelen Kaller

Sjelen Kaller er bilder og tekster som kan bidra til selvrefleksjon og selvoppdagelse.

Det er nå blitt  en bok  som kan bestilles og det blir tilgjengelig nettbrett utgave etterhvert i 2019.

  • For å kunne forstå andre, erkjenne sin egen selvforståelse
  • For å kunne respektere andre, bør en ha kjent på egen selvrespekt
  • For å kunne akseptere andre, klargjøre din egne selvaksept
  • For å kunne ta andre sitt perspektiv, respektere mangfoldet av  selvinnsikt
  • For å kunne anerkjenne andre kan en med fordel ha kjent på selverkjennelse