Jeg Ser Deg

Jeg ser deg handler om både å bli sett og møte noen på flere plan. Se bakenfor masken og sanse inn det hele potensiale. Det er viktig å bli sett for den unike sjel en er, men ikke minst viktig å se seg selv. Anerkjenne seg selv og tore se sitt innerste. Se sitt eget potensiale og sin føle sin egen sjels-essens.