Selvfølelse

SelvFølelse

For å forstå hvordan andre føler,
er det en fordel å være kjent med sin egen selvfølelse
.

 • Livets erfaringer  er en god kilde for å kunne gi deg klarhet i hvem du er og hvordan du reagerer/responderer på livet. 
 • Jeg har «hele livet» kjempet og arbeidet for andres og min egen verdi, personlige væremåte og egenkjærlighet. 
 • De indre kamper som viste seg som angst, en redsel for å miste meg selv og som gjenspeilet hvor tappende dette er for min egen livskraft.  Det var via «the dark night of the soul» jeg ble liggende lenge i mine mørke dypdykk, der jeg i det indre mørket fant det vakreste lyset mitt. Denne lengselen som dro meg ut på allsidige innholdsrike sjelereiser.
 • Målet mitt er å stimulerer til mest mulig klarbevissthet, slik at den enkelte kan føle på sin frigjørende styrke ved  å bli bevisst sin indre unike visdom. Selvfølelse som kan gi tillit til en selv, der en tester ut livet og gjennomføre i medgang og motgang. Ulike følelser på ulike arenaer  som utspiller selve livet.
 • Selvfølelsen som kan påvirkes av trygghet og opplevelser. Følelsen av å bli definert som rett eller gal. 
 • Dine eller andres behov for å justere din atferd,  hvordan føles det når en virkelig kan være hele sitt seg.  
 • Det er med et humoristisk tilbakeblikk jeg ser min frigjøringskamp og kan få medfølelse med omverdenen rundt meg.
 • Kjærligheten,  kjærlighetssorg og egenkjærlighet
 • Sårbarheten og egenverd
 • Speile sin egne og andres følelser

Det er sterkt å oppdage sin egen kjærlighetssorg og savnet en har etter å leve ut sin enorme  følelser /kjærlighetskraft. Lengselen som drar en inn til denne deilige følelsen, som er så uendelig langt fra egoisme og selvdyrkelse. For meg er det den innerste kraften i min kjære vakre sjel, der jeg lever ut mitt potensiale for å dele med andre. I stor kontrast til å ville leve av og på andres kjærlighetskraft.  

 • Hvordan påvirkes du av din egen selvfølelse?
 • Hvordan nærer du deg selv og dine følelser?

Inger Holyheart , utdrag fra boken «Sjelen kaller»