Sjelens Lys

Min livsoppgave er å bidra til at lar mest mulig av vårt sjelelys integreres i kroppen. Jeg lager musikk, bilder og tekst som kan bidra til å du kan aktivere ditt indre lys. Jeg tror på at vi kan heale oss selv om vi lyser fra det indre og sprer lyset vårt for en bedre verden.

Om vi ønsker planetarisk endring og evolusjon, ja da kan vi alle bidra med å være vårt beste lysende jeg. Sjelens Lys kan sees på som at hvert menneske er et lysfrø i den store jordiske lysgrid som er i og rundt jorden.

Velkommen til å skinne ditt nydelige sjelelys og jeg har laget boken Sjelen Kaller og holder på med diverse kunstprosjekt.  Jeg lever som budbringer og har fra barnsben helt naturlig snakket via sjeleplan.