Sjelesang

Sjelesang er inspirasjon fra hjertet. Det kan komme som både tekst, bilder og musikk. Det er som det plutselig kommer en stemme igjennom og de siste årene har det kommet mye poesi. Her vil det legges ut eksempler og kilder til inspirasjon.