Sjelesang hjerte til hjerte

Når hele min kropp prøver å gjøre meg selv forstått.
Da er det godt å ha noen å speile seg i.